Når der løftes i flok, så kan et lokalsamfund meget. Det er den nye Saltumsti et bevis på


Saltums aktive landsbysamfund, skolen, erhvervslivet og foreninger har sammen med det nærliggende landbrugserhverv skabt nye, smukke muligheder for at gå ture i området på en 6,4 km lang sti i og omkring Saltum by. Saltumstien er en en kombination af trampestier, veje og skovstier i Saltums skønne område.


Ud over samarbejdet med landmænd omkring stierne, har Saltum Vandværk, Saltum Sogns Menighedsråd og en række private grundejere lagt jord til. Det brede samarbejde har haft afgørende betydning for, at projektet er lykkes og sammen har byens aktører bidraget til, at Saltum fortsætter udviklingen som et attraktivt sted at bo og besøge. 


Ligeledes er projektet støttet af Saltum Handelstandsforening med støtte fra Norlys Vækstpuljen Nyfors og Jammerbugt Kommune.


Med Saltumstien har Saltum fået endnu et tilbud til borgerne, besøgende, turister og gå-entusiaster, der ønsker en skøn naturoplevelse. 


Saltumstien går hele vejen rundt om landsbyen Saltum. Ruten er på ca. 6 km tydeligt afmærket og er på de fleste strækninger en trampesti, der går rundt om Nols Sø, igennem skoven og langs marker.


Vandreturen byder på storslåede udsigter, hvor der er opstillede borde/bænke, så man kan gøre ophold. På vejen rundt er der tavler med historier om Saltum.


Ved Nols Sø kan man benytte toilettet i Hytten. På turen er der afstikkere til den smukke Saltum Kirke og til dalene og de flotte bakkedrag øst for Saltum.


Husk godt fodtøj, da trampestierne nogle steder kan være lidt ujævne.


Start turen ved Egnssamlingen, Søndergade 6, 9493 Saltum.


Alle er velkomne til at lægge vejen forbi Saltum og Saltumstien.