Lidt om Saltumstierne

Når der løftes i flok, så kan et lokalsamfund meget.

Det er Saltumstierne et bevis på

Saltumstiernes historie


Projektet “Saltumstien” er startet i 2018 i et samarbejde mellem en lokal initiativgruppe, Jammerbugt Kommune og rådgiver fra Rambøll for udviklingsmidler fra den daværende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Der blev afholdt borgermøde. Her kom der rigtig mange ønsker og ideer på bordet. og der blev nedsat en lokal arbejdsgruppe af frivillige,

som blev opkaldt Saltumsti-gruppe.

Byens største mål med perimeterstien var at få vist den unikke og smukke natur, som er omkring Saltum og binde land og by sammen.

Idekatalog kan findes her: QR: https://www.jammerbugt.dk/media/qevlfab4/perimeterstien-idekatalog.pdf


Saltum Skole havde sideløbende i samarbejde med SPOR i Landskabet arbejdet på at lave 2 vandrespor, Kirkesporet og Østrupsporet, i Saltums omegn. Eleverne havde skrevet historier til infotavlerne mv., men projektet var strandet lidt grundet corona-nedlukningen.

Saltumsti-gruppe, projektlederen fra Jammerbugt Kommune og skolen gik derfor sammen og fik færdiggjort de 2 Spor,

sideløbende med at Saltumstien blev planlagt og anlagt. 

Fælles åbning og indvielse blev afholdt 23. juni 2021.

Saltumstien blev en stor succes, og Saltumsti-gruppe fortsatte arbejdet. 


Der var nemlig i området endnu 2 store ønsker: En sti ned i dalene, og en sti til “Sti 100 systemet" nær vestkysten og videre til stranden. 

Lodsejerne blev spurgt og gav samtykke til stiforløb over deres jord.

SPOR donerede materialerne: Pæle, piktogrammer, infotavler mv. ligesom kort og mange infotavler skulle opdateres og fornys.

SPOR har gennem hele processen været perfekte samarbejdspartnere.

Jammerbugt Kommune er ligeledes gode rådgivere og samarbejdspartnere for stigruppen. 

Stigruppen lagde arbejde i opgaven og den 21. maj 2023 blev “Dalsporet” indviet.


Det seneste år er 3 rundture, “Fårupsporet”, “Nols Sø” rundt samt “Strandsporet” blevet anlagt. Sporene blev indviet den 9. maj 24.


Stigruppen fortsætter med at vedligeholde, forbedre og levendeholde stierne. 

Der er plads til flere i Saltumsti-gruppe, så hvis du har lyst, så kontakt en af os.


En stor tak skal lyde til de mange naboer og frivillige, der hjælper med at samle affald, slå græs, klippe grene, dele billeder og facebookindlæg og meget mere. Det holder stien levende.


God tur.


De frivillige i Saltumsti-gruppe

Støt Saltumstierne

Du kan støtte Saltumstierne med et bidrag

- Alle bidrag er meget velkomne.

Din støtte går ubeskåret til vedligehold af Saltumstierne,

og vi er alle frivillige, der står bag stierne (både anlæg og drift).

Mobilepay 15256